Lærlinger

Anders J. Olsen er en godkjent opplærningsbedrift i tømrerfaget.

Pr. d.d. har vi 1 lærling, dette er antallet vi stort sett ligger på.

5 lærlinger har fått fast ansettelse etter endt prøve.

Vi har 2 faglige ledere.

I hovedsak kommer lærlingene fra Hønefoss v.g.s. eller Rosthaug v.g.s.