Om oss

Anders J. Olsen startet opp i 1982 som et enkeltmann-foretak. Han arbeidet i hovedsak alene, men hadde noen felles oppdrag sammen med Torbjørn Hagen som også var selvstendig.

Etter som årene gikk og det ble mer å gjøre, ble Bjørn Øen og Wilbert Duca ansatt i 1987.
Siden da har arbeidsmengden bare vært stigende og vi er i dag 16 ansatte. I år 2000 gikk firmaet over til et AS.

I 2001 etablerte vi oss i nye lokaler på Vestsiden. Bygget huser vårt lager, spiserom og administrasjonen, samt 2 leiligheter for utleie. Bygget er på 450 m2.

Vi har i hovedsak hatt arbeidsoppgaver i Krødsherad i over 20 år, med noen unntak. Og med utviklingen på Norefjell ser det lyst ut i mange år enda.