Termografering

Er huset ditt kaldt og trekkfullt til tross for at du fyrer godt? Vi kan hjelpe deg med å lokalisere årsakene til dette ved hjelp av trykktesting og termografering av huset ditt.

Er det kaldt ute og blåser i tillegg, kan isolasjonen i huset ditt sammenlignes med egenskapene til en tykk ullgenser. Det føles fortsatt kaldt da vinden blåser rett gjennom. Du trenger en vindtett jakke i tillegg for å stoppe trekken. Er huset ditt godt isolert, men har mangelfull vindtetting og plasting, blir det kaldt på innsiden av veggen.

 

Luftlekkasjer

Luftlekkasjer påvirker inneklimaet i langt større grad enn mangelfull isolering, selv om det ofte er isoleringen vi fokuserer på. Har du kalde gulv og ubehagelig trekk kan det være på grunn av luftlekkasjer. I tillegg til økt energiforbruk kan disse lekkasjene føre til økt risiko for kondens og soppvekst.

Når du fyrer vil den varme lufta stige, dette skaper et undertrykk nederst i bygningen som drar kald luft inn gjennom konstruksjonen der denne er utett. Den varme lufta stiger, og lekker ut i konstruksjonen gjennom utettheter og møter kald luft som fører til kondens. Dette kan videre forårsake sopp og råteskader.

Termografering

Alle objekter rundt oss avgir stråling. Termografering utføres med et varmesøkende kamera (termografi-kamera) som er sensitivt for infrarød stråling. Kameraet registrerer forskjeller i strålingsintensiteten i det vi fokuserer på og omgjør så denne strålingen til temperaturer. Temperaturforskjellene fremstår i bildene som forskjellige farger. For best mulig resultat bør termografering av bygg foretas i den kalde årstiden. Temperaturforskjellen mellom inne/ute bør være minimum 10°C for å få gode termogrammer slik at man kan se eventuelle isoleringsfeil. Dvs at er innetemperaturen 20°C bør utetemperaturen være under 10°C.

Termografering bør i mange tilfeller kombineres med trykktesting, dette for å fremprovosere en tilstand som kan sammenlignes med når det blåser kaldt på veggen ute.

Termografering av utvendige fasader egner seg best for bygninger som ikke har luftet kledning (bordkledning). Luftrommet bak den utvendige kledningen vil spre varmen som lekker ut fra innsiden. Dette kan gjøre det vanskeligere å lokalisere hvor eventuelle lekkasjer kommer fra ved å termografere fra utsiden.