Trykktesting

Trykktesting er en metode for å finne ut av hvor tett huset ditt er. Husets tetthet påvirker komforten,  konstruksjonen, energiforbruket og derav huseierens økonomi. Mesteparten av husene i Norge er svært utette, og ukontrollerte trekk/luftlekkasjer kan redusere innvendig veggtemperatur med opp til 10-20ºC.

Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger pr. time, dvs hvor mange ganger bygningens luftvolum skiftes ut i løpet av en time ved en trykkforskjell på 50 Pascal som tilsvarer at det blåser 9 m/s, eller frisk bris på utsiden av veggen.

Anbefalinger fra 1997 var 4,0 luftvekslinger for småhus (enebolig) og rekkehus og 1,5 luftvekslinger for bygninger over to etasjer. Nye krav for småhus gjeldende fra 2007 er 2,5 luftvekslinger pr. time, som er endret igjen til 0,3.

For å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i en bolig ved å utsette huset for over- og undertrykk. Trykkforskjell skapes ved å montere en vifte i en døråpning og tette alle kontrollerbare lufteventiler. Uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt lekkasje etter byggeforskrift. Tetthetskontroll kan utføres hele året.